"SKIGO" XC FÄSTE BURK BLUE

"SKIGO" XC FÄSTE BURK BLUE

61419
Blå XC, en valla för kallföret i äldre snö eller kornig snö, fungerar optimalt i temperaturer kring -3 till -10 grader. Ej för nysnö. Mycket lämplig som grundvalla vilken kan värmas in som grund, förutsatt det inte är så hårda spår att det behövs ett grundvax. Temp °C -3/- 10
SEK 99
Blå XC, en valla för kallföret i äldre snö eller kornig snö, fungerar optimalt i temperaturer kring -3 till -10 grader. Ej för nysnö. Mycket lämplig som grundvalla vilken kan värmas in som grund, förutsatt det inte är så hårda spår att det behövs ett grundvax. Temp °C -3/- 10