"SKIGO" CM 10 SOLID

"SKIGO" CM 10 SOLID

61139
SEK 1 999
Kloss/ pulver för det absoluta "racingglidet", en verklig möjliggörare i varmare temperaturer. -2 till +20 °C Optimal i blöta förhållanden i grovkornig snö. Måste (bör) grundas med LF grafit och lämpligt HF-paraffin.